top of page

♡harapecora治療系飾物♡

新 一 季 想 換 飾 物 呀 !下 ?又 係 水 晶 白 金 鑽 石?如 果 sis 覺 得 傳 統 飾 物 有 點 悶,想 走 一 走 清 新 可 愛 路 線,小 編 有 好 介 紹 呀!

harapecora 為 日 本 設 計 師 品 牌,設 計 小 巧 可 愛,而 且 有 共 鳴,最 適 合 童 心 未 泯 的 sis >w<

變 成 烤 乳 豬 前 的 豬 先 生

玩 珍 珠 的 貓 咪

釣 西 太 公 魚 的 耳 夾 耳 環

「Freedom」系 列 的 超 人 項 鍊


Recent Posts
Archive
bottom of page